ทะเบียนเกษตรกร

❇️ ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

❇️ ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ได้ ที่นี่

❇️ใบคำร้อง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

💠 สำหรับหรับครัวเรือนเกษตรกร)💠 สำหรับนิติบุคคล)

❇️แบบคำร้อง ทะเบียนเกษตรกร เรื่องอื่นๆ

❇️คู่มือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร💠ปี 2562 💠ปี 2563 💠ปี 2564

❇️หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

❇️ไขข้อข้องใจ “ทะเบียนเกษตรกร” กับกรมส่งเสริมการเกษตร

❇️ขั้นตอนการ แจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก ครัวเรือนเกษตรกรผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook

❇️ เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook

❇️ เอกสารและคู่มือ Farmbook 66.6

❇️วิธีการใช้งาน FARMBOOK

💠วิธีการลงชื่อเข้าใช้ https://www.youtube.com/watch?v=HCaoQH24y_Y

💠 การแจ้งปลูกพืชอายุยืน https://www.youtube.com/watch?v=ieiymcEi248

💠 การแจ้งปลูกพืชอายุสั้น https://www.youtube.com/watch?v=ZvB7RfEgWs43

💠การดาวน์โหลดแอป https://www.youtube.com/watch?v=YEOMmm8lJHg