ติดต่อเราสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000