ติดต่อเรา


[su_gmap address=”สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์”]


สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000