❇️ซื้อสินค้าเกษตรไทย “เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

ชญานิน โลชั่นบำรุงผิวผสมน้ำแร่&มะขามขนาด 200 มิลลิลิตร (CHAYANIN BODY LOTION WITH MINERAL&TAMARIND 200 ml.

ข้าวทวีสุข ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ (Brown Berry Organic rice) ขนาด 1 กิโลกรัม

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก

มะขามไร้เมล็ด “ภูขาม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่

กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี กลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ตำบลปากช่อง