ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

❇️ วิดิทัศน์แนะนำตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

❇️ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm

❇️ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่นี่