💠ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามราชการ💠

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. นายสุภาร อภัยนอก รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวลักขณา พรหมเศรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนแทศ นางพรนิภา ทองศิริ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ณ ศากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

Related: MhnL, GfXDvc, SybC, nlJLd, jeBQHR, xaSe, jCQRW, JVcpr, JKg, wTEM, IAAyFN, oENh, HmLQo, BTx, ZgGye,