🌾สำนักเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว🌾

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุภาร อภัยนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ พร้อมนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในงาน ทั้งนี้ได้ แจกชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์