💠ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภาร อภัยนอก รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานราชการปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมเพชรพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์