💠การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสุภาร อภัยนอก รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวปุณยนุช วงศ์จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งในการขับเคลื่อนงานนโยบายและการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย ชั้น 6 โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาร อภัยนอก รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเกษตรอำเภอ ร่วมทำบุญเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 21 ตุลาคม 2565 พร้อมรับมอบนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร