💠 ร่วมงานเทศกาลอะโวกาโดเขาค้อ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานเทศกาลอะโวกาโดเขาค้อ ประจำปี 2565 โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรผู้ปลูกอาโวกาโด ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาค้อร่วมในพิธี ภานในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตอะโวกาโดคุณภาพ การสาธิตการขยายพันธุ์อะโวกาโด การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตอะโวกาโดคุณภาพเขาค้อ” การจัดประกวด “สุดยอดอะโวกาโดเขาค้อ การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตอะโวกาโด และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลานจุดชมวิว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์