💠การประกวดแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2💠

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และต้อนรับ นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ในการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย ว่า​ที่ร้อยตรี​สมใจ ​ทองศิริ​ หัวหน​้ากลุ่มส่ง​เสริมและพั​ฒนาการผลิต​ และนางปวริศา​ กันแพงศรี ​นักวิช​าการส่งเสร​ิมการเกษตรปฏิบัติการ​ และเจ้าหน้าที่สำนั​กงานเกษตรอ​ำเภอหล่มสัก ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดกลุ่มแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์