🌿เปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตและทดลอง การเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร (กระท่อม) เชิงพาณิชย์🌿

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตและทดลอง การเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร (กระท่อม) เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และรายงานกิจกรรมการจัดทำแปลงทดลองการปลูกพืชทางเลือกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีพร้อมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก และเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและขยายพืชกระท่อมพันธุ์ดีภายในชุมชน ผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยน้ำบ่อ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน Smart Farmer อำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการดังกล่าว ณ บ้านห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์