💠​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์💠​

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายสุภาร อภัยนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายจีรพงษ์ จุลพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถึงประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ คลองแสนพญาโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์