🔷เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” พัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร