❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สัมมาวรรณ เกษตรอำเภอชนแดน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ณ อ่างเก็บน้ำกุฎิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์