❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)พนักงานราชการเฉพาะกิจ

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั่งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินฯ 2 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ผู้สมัคร 9 ราย มาสอบ 4 ราย
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้สมัคร 63 ราย มาสอบ 48 ราย
ผู้เข้าสอบคิดเป็น 72% จากผู้สมัคร

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.phetchabun.doae.go.th และทาง facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดเพรบูรณ์