Monthly Archive: กันยายน 2022

💠​ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต ครั้งที่ 4/2565💠​

วันที่ 7 -​ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายอนันต์…
Read more