ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรอวยพรปีใหม่ 2559 ชมคลิป

วีดีโอการแนะนำเกษตรกรเตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558-2559
โดยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชมคลิป

โครงการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

สาระน่ารู้คู่เกษตร

เกษตรทำเงิน : พื้นที่ไร่ครึ่งปลูกพืช 10 ชนิด สร้างรายได้เดือนละครึ่งแสน